Velg en side

Dette gir gunstig studieøkonomi for privatisten. Med full studiebelastning i 10 måneder, blir skolepengene til ASK kr 13.650, mens stipendet fra Lånekassen utgjør kr 42.536. 

Dette forutsetter at du er fulltidsstudent på ASK i perioden. Med 3 fag pr semester (feks engelsk vg1 + Naturfag + Historie) eller (Matematikk R1+Fysikk 1 + Kjemi 1) oppnår du dette. Utbetalingen fra Lånekassen gis først som et lån, men omgjøres til stipend når fagene er bestått.

Utbetaling fra Lånekassen og skolepenger til ASK blir som vist i tabellene under:

Lånekassen setter som forutsetning at du minimum må være student i 4 måneder for å ha rett til lån og stipend. Derfor må du binde deg hos oss for en tilsvarende periode for å kunne søke lån og stipend.

Dersom du skal bli ASK-privatist og søke lån/stipend må du gjøre følgende:

  1. Meld deg opp på de fagene du ønsker hos ASK. https://askundervisning.no/fag
  2. Registrer deg hos Lånekassen. Velg «Annen utdanning». Angi at du tar fagene på Ask Undervisning.
  3. Gå inn på MINSIDE i ASK sin elevflate. Her angir du når du planlegger å avlegge eksamen.

Etter dette kan du starte å studere. Vi i Ask bekrefter at du er privatist hos oss.

Du kan også søke fullt lån og stipend (basisstøtte). Dette gir deg totalt kr 106.340 i samlet lån og stipend. Da omgjøres kr 42.536 til stipen etter bestått eksamen. Også dette eksempelet forutsetter at du er fulltidsstudent hos oss i 10 måneder.

Share This