Velg en side

ASK leksecafè i Tromsø – en ny måte å studere på.

ASK leksecafè er et tilbud til ASK studenter i Troms(ø). Den gir deg mulighet for regelmessig leksehjelp i fag du studerer på nettet i ASK sin elevflate. Kombinasjonen av digitale forelesninger og fysisk leksehjelp er den fullkomne måten å studere på. Du studerer når...

ASK videoforelesninger er bedre enn klasseromsundervisning

ASK sine undervisningsvideoer er utviklet av lærere som har lang erfaring med privatister og sensurering. Undervisningen de gir på videoen er den samme som de gir i klasserommet. Du kan derfor sitte hjemme og få et fullverdig undervisningsopplegg.  Bak ASK står en...
Nå kan privatister på ASK søke lån/stipend

Nå kan privatister på ASK søke lån/stipend

Dette gir gunstig studieøkonomi for privatisten. Med full studiebelastning i 10 måneder, blir skolepengene til ASK kr 13.650, mens stipendet fra Lånekassen utgjør kr 42.536.  Dette forutsetter at du er fulltidsstudent på ASK i perioden. Med 3 fag pr semester (feks...
Studiekompetanse på Prekestolen?

Studiekompetanse på Prekestolen?

Rogaland fylkeskommune har valgt ASK. DE betaler studieplassen for elever som har rett etter voksenopplæringsloven. Det betyr hovedsaklig at du må være 25 år, bosatt i Rogaland og mangle studiekompetanse. I noen tilfeller kan også du som mangler realfag få gratis ASK....